El detall de les numeracions senyalades en el planell, sense la F de fotografia, van tot seguit.

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Plaça Prim. F, f, c Mesón Pueblo Nuevo 2 Ferrocarril F, j F, i F, d Trens F, k F,e 5 31 F, s 41? Laberint F, l 4 F, o F, n Prim
Related documents
Share
Transcript
Plaça Prim. F, f, c Mesón Pueblo Nuevo 2 Ferrocarril F, j F, i F, d Trens F, k F,e 5 31 F, s 41? Laberint F, l 4 F, o F, n Prim F,p No impres F, s F, g 20 F, u 24 F, q F, r Arenal 25 del Peix La Jonquera Banys La Mar Bella Major del Taulat Topete Fernando Poo F, b F, a F.t St. Francesc Rambla Pg. de Calvell 30 F,m I Valenciano Perelló Nª Vallmitjana 1 9 Vidal Litoral del El detall de les numeracions senyalades en el planell, sense la F de fotografia, van tot seguit. 3 Pg. D Aymà F, h Pge. Llacuna D igitalitzat Pge. Llacuna Mercat Central Fernando Poo i Aymà Arnau i Mateu ( E. ) SA., export. de vins Garcia ( Antoni ), magatzem de carbó mineral Soravilla ( Miquel A. ), transports Soravilla ( Miquel A. ), transports. Fernando Poo 51, des de 1950 num A. Schidze, fab. d adobar pells./ La Ind. Alcoholera SA. almacen J. Vila Carreras, fab d'adobar pell i soles Rojo ( Hijo de Martin ), adobar pells Andreu ( Francesc), fab. de curtir pieles Andreu ( Fcesc. ), adobador de pells. Fernando Poo 52, des de 1950 num Escoda Freixes ( Dolors ), fab. d'articles de ferreteria , Escoda Freixes ( D ), fab. d'articles de ferreteria./ Vallverdú ( T ), tintes tipogràfiques Vallverdú ( T. ), tintes tipogràfiques. Fernando Poo , Arman Giró ( E ), deixalles de cotó Resinas Sintéticas Fenocost, fab. de reïnes sintètiques. Plaça Prim Vergés Martorell ( Joan ), botes i prop Vergés ( Hereus de Joan ), botes Alà ( Eduard ), vaqueria Alà i Baqué ( Eduard ), vaqueria. Pge. d Aymà , Mongolí ( Luís ), carros de transport , Viñas ( Pere ), taller de rep. d'automòbils. Pge. d Aymà Lubrificantes Albany , Lubricants Albany./ Sdad. Esp. de Contratas SA, contractacions i prodtes. asfàltics Roda ( Maria ), lubrificants a l'engros./ Sdad. Esp. de Contratas SA., Contratista y productos asfálticos. Vidal i de Valenciano Comunidad Carbonífera, fab. d'aglomerats de carbó , Ros ( Victor ), fab. d'aglomerats de carbó vegetal. La Jonquera Trullas ( Miquel ), prop. fab. d'adobar pells i soles Alberto ( Jaume ), botes , Alberto ( Joaquim ), boters. La Jonquera , Productos F.E.B.O., fab. d'insecticides. La Jonquera ( Jaume I fins l any 1920? ), 25 i, Arenal ( avui desaparegut ) Acarí ( Pascual i fill ), fab. de serrar fusta. Una cald. de 20cv Acarin e Hijos ( P ), aserrar y labrar madera . Telf Acarin ( Hijos de Pascual ), cuberos, toneleros i fab. de aserrar maderas i: La Jonquera, passada la via del tren, s/n, Banys Mar Bella , La Jonquera, passada la via del tren s/n, Educación y Descanso, camp d'esport. St. Francesc 41 i, Perelló ( Fivaller fins l any 1924? ) Maruny ( Esteve ), pells adobades Maruny ( Emili ), fab. d'adobar pells Vives ( Miguel y Celestino ), pells xarolades i fàb. de curtir suelas Vives ( Miquel ), fab. d'adobar pells per a soles Garcia y Cª, fab. de serrar fustes Manufactures Muntasell, fab. de serrar fustes Bayarri ( Domingo ), taverna. Perelló ( ahir Fivaller ) Mola ( Salvador ), magat. de pel i carnasses, deixalles i adobs orgànics Mola ( Salvador ), alm. de pelo, carnazas y desperdícios Mola ( Salvador ), magatzem de pel, carnasses i deixalles Mola ( Salvador ), magatzem de pel, carnasses i deixalles Mola ( Salvador ), magat. de pels i carnasses. Perelló 70 ( ahir Fivaller ) Simon ( Juan B, ), botes Simon ( Joan Bautista ), botes Vergés ( Hdros de Juan ), botes Cahué ( Josep ), compra i venda de carruatges/ Vergés ( Hdros. de Juan ), botes Cahué ( Josep ), carros de transporte Trilla ( Buenaventura ), carros per al transport Cahué ( Domingo ), carros de transporte Cahué ( Domingo ), Carros de transport. Tot seguit, noves dades amb fotografies. Foto a Entença 21 ( avui Fernando Poo ) cant. St. Francesc Juncà ( Pere ), fab. de corretges i pells adobades St. Francesc 9. Juncà ( Pere ), soles, cuirs per a corretges i corretges St.Francesc 25, Juncà ( Pere ), fab. de correas de cuero y curtidos St. Francesc 19. Juncà ( Pere ), fab. de curtidos St. Francesc Serra ( Andreu ), ing. ind. i fab. de productes químics industrials St. Francesc Serra ( Andreu ), fab. de productes químics industrials Fernando Poo 42. Serca SA, fab. de sabó St. Francesc Els veïns em diuen que hi havia: Serca SA, fab. de sabó. Foto b- C/ Fernando Poo i Aymà. Foto c- Pg. Llacuna i c/ Fernando Poo Foto -d- Fernando Poo , i, Perelló ( ahir Fivaller ) Soler Lloveras i Serratosa, fab. d'adobar pells Lloveras i Sarratosa, becerros y calcutas Lloveras ( Vdua. ), i Serra, fab. d'adobar pells Lloveras i Serra ( Vdua. de ), fab. d'adobs de pells, becerros y calcutas . Telf Vda. de J. Lloveras, fab. d adobar pells Calibrados y Transmisiones SL., fab. de barres calibrades i trefileria. Transform. de Prod. Textiles, cabos y desperdícios de algodon Calibrados y Transmisiones SL. fab. de barres calibrades i trefileria Calibrados y Transmisiones SL. acers calibrats Segons els veïns, Calibrados era al solar que avui ocupen els autos. Foto -f- Pge. Llacuna i c/ Fernando Poo. Foto -g- Pge. Llacuna. Foto -h pge. d Aymà s/n. Martí Vich ( Josep ), fab. de cordes harmòniques pge. d Aymà Martí i Vich ( Josep ), cordes harmòniques Savé ( Aleix ), succ. de J. Martí i Vich, cordes harmòniques pge. d Aymà 18. Trinquete Modelo ( joc de pilota ) pge. d Aymà 18. Saenz de Santamaria ( Serafí ), ferros i envasos usats pge. d Aymà Saenz de Santamaria ( Serafin ), magatz. de ferros i envasos vells pge. d Aymà 20. Arbolés ( Emili ), magat. de romanalles de carbonets i carbó Arbolés ( Emili ), magat. de restes de carbó. Foto -i Antich ( Joan ), fab. d'aiguardents, al c. Paloma pge. d Aymà Antich ( Joan ), fab. de rectificats i destil lació d'alcohols Antich i Matheu, fab. rectificadora i destil ladora d'alcohols i fab. de gel pge. d Aymà 10. Industrial Alcoholera SA., fab. de alcoholes vínicos y aguardientes, alcohol neutro rectif, hielo. T pge. d Aymà Industrial Alcoholera SA. fab. de alcoholes y hielo pge. d Aymà 12. Mata ( Hijo de Domingo ), cereria i cremes per al calçat pge. d Aymà Caralt ( Enric de ), refineria i hidrogenació d'olis i grasses. Mata ( Filla de Domeneg ), cereria i cremes per a sabates pge. d Aymà CADESA magat. de lubrificants pge. d Aymà Caralt i Mata SA., grasses hidrogenades. Foto -j pge. d Aymà 3. Balsells ( Josep ), vaqueria Rovira ( Pere ), tractant en bestiar. i vaqueria Rovira ( Pere ), trat. en bestiar i vaq Un garatge semiprivat dels Rovira. La fab. dels Vilarasau al c. Ferrocarril num. 2 al 12, era l edifici marró amb finestres de disseny industrial que es veu al centre de la fotografia. La casa del balcó llarg te el nº 16 del c. Ferrocarril. Les senyals de tràfic són al carrer de Sant Francesc 1896-Ferrocarril 16, Vilarasau germans ( Jaume ), fab. de curtidos Vilarasau ( Jaume ), fab. d'adobar pells Vilarasau ( Vda de Jaume ), soles Ferrocarril 2-12, Vilarasau ( Jaime ), fab. de suelas y curtidos Ferrocarril 16, Fortuny ( Pere ), fab. de mobles per a ràdios. 32 de St. Francesc. Foto -l- Darreres c/ Perelló St. Francesc 32, Orri ( Llucià ), pells adobades Calvell ( Joan ), fab. de fils de cotó./ Orri ( Luciano ), adoberia Orri y Cª ( Vda e Hijos de Luciano ), fab. de pells adobades Mola ( Salvador ), llanes i estampats./serra ( Miquel ) zurrado y teñido de pieles 1920-Serra ( Miquel ), zurrado y teñido de pieles Salvador Mola, alm. de carnazas y pelos./ Serra ( Josep ), oscarias y curtidos Mola ( Salvador ), abonos, carnazas y pelos./ Serra ( Josep ), fab. d'adobar pells Mola ( Salvador ), carnasses, pels i deixalla de pells./ Serra ( Josep ), fab. pells Calvell ( Joan ), fab. de fils de cotó./ Orri ( Luciano ), adoberia St. Francesc 32, Ferrer ( Jordi ), ag. cial./ Junyent ( Frca. ), bodega. St. Francesc num 32. foto -s- 1946-Fusteria Pruna Pruna ( Rafael ), fuster Pruna ( Rafael ), fuster Pruna ( Rafael ), fuster Pruna ( Rafael ), fuster Fusteria Pruna. Foto -m- Fusteria Pruna al c/ Ferrocarril nº 9. Foto -n- Restaurant Els Pescadors, a la plaça Prim num Álvarez ( Jacobo ), taverna Parici ( Marc ), taverna Trullols ( Maria ), taverna Díez ( Carles ), taverna./ Comet ( Antònia ), carboneria Álvares ( Jacobo ), taverna./ Llatgé ( Sebastiana ), carboneria , Sánchez ( Manuel ), taverna./ Comet ( Sebastià ), carboneria Gil ( Joaquim ), taverna./ Llatjé ( Bautista ), carboneria Agrupació Coral Aurora./ Gil ( Leopold ), bar Los Pescadores./ Peña Taurina Villalta Agrupació Coral Àncora./ Gil ( Álvaro ), bar Los Pescadores Gil ( Álvaro ), bar Restaurant Els Pescadors. Foto -u- Fxbic 1896-plaça de Prim. Farché ( Agustí ), revenedora, adrogueria, botiga Santapau ( Josepa ), adrogueria Farché ( Rosa ), adrogueria Prat ( Manuel ), adroguer Santapau ( Josepa ), adrogueria Farché ( Rosa ), adrogueria plaça de Prim 3. Farché ( Rosa ), adrogueria./ Vidal ( Maria ), tintoreria. Foto -o- C. Vallmitjana i Topete. 1929-Vidal i Valenciano 5. Extractos Tánicos SA 1942-Vidal i Valenciano s/n. Extractos Tánicos SA. Magatzem. Garcia Navascués ( Ramon ), fab. i magatzem de deixalles de cotó Vidal i Valenciano s/n Garcia Navascués ( Ramon ), fab. i magatzem de deixalles de cotó Vidal i Valenciano s/n Garcia Navascués ( Ramon ), fab. i magatzem de deixalles de cotó. Foto -p- Foto -q- Inici del c. Perelló ( ahir Fivaller ) cantó muntanya. Foto -r- Inici del c. Perelló (ahir Fivaller ) cantó mar La xemeneia ja no hi és. Pertanyia, possiblement, a: Alcohols Antich o a: Extractos Tánicos?. Perelló ( ahir Fivaller ) i La Jonquera Moravia ( La ) SA. fab. de maltes Sala y Arxer, fab. de productos químicos Garcia Navascués ( Ramon ), caps i deixalles de cotó, fab. i magatzem Alcoholes Antich SA, magatzem./arboles ( Jaume ), magatzem de fustes i fab. de serrar Alcoholes Antich SA., Almacen./ Arboles ( Jaume ), magatzem de fustes i fab. de serrar Arboles ( Jaume ), magatzem de fustes i fab. de serrar Alcoholes Antich SA., Magatzem./Arboles ( Jaume ), magatzem de fustes i fab. de serrar. Perelló 23 ( ahir Fivaller ) Fivaller 23, Torrabadella ( Pau ), prop P. Torrabadella e Hijos, fab. de pulverizacion de materiales para curtir y teñir y alm. de zumaque del país y extranjero y prop. Una fàbrica de l'any P. Torrabadella e Hijos ( P. ), fab. de pulver. de mater. para curtir y teñir y alm. de zumaque del país y extran. y prop. P. Torrabadella e Hijos ( P. ), fab. de pulver. de mater. para curtir y teñir y alm. de zumaque del país y extran. y propietario Torrabadella e Hijos ( P. ), fab. de pulver. de extractos para curtir y teñir, fab. de curtidos y correas, almacen de zumaque del pais y extranjero i prop. Torrabadella i Montaner, zumaque del pais y extranjero y fab. de curtidos S. A. de Extractos Tánicos, fab. de extractos tánicos para curtir, i prod. químicos farmacéuticos Extractos Tánicos SA. fab. de extractos para curtir Extractos Tánicos SA., despatx, delegació i fàbrica SA. Extractos Tánicos, despatx i fàbrica. Foto -s- C. de St. Francesc. Foto -t- Fernando Poo 41 ( ahir Entença 20 ) Soldevila ( Ramon ), fab. de boates Gironella ( Geroni succ. de R. Soldevila ), fab. de boates Gironella ( Geroni ), fab. de boates Gironella ( Geroni ), fab. de boates Gironella i Prat, fab. de boates. Fernando Poo 45 ( ahir Entença 24 ) Agustí ( Joan ), safareig Arnau ( Esteban ), safareig Urpina ( Francesc ), safareig Claveria ( Valentí ), safareig Boira ( Vicens ), safareig Arnau ( Francesca ), safareig Arnau ( Fca. ), safareig públic. Fernando Poo Davalillo ( Ricart ), magatzem d'adobs orgànics Hamol Ibérica SA., fab. de productes químics industrials Residencia Jaume Batlle. És un edifici nou que conserva en el seu int. una xemeneia, probablement de, em diuen els veïns, Bitamol?. En el nº 5 del c. de St. Francesc, hi ha un petit pge. al final del qual es pot veure una xemeneia que podria ser de la casa Hamol Ibérica? o, Gironella, boates?. Topete Vallmitjana
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks